Condicions d’ús

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet FEMCET.COM (d’ara endavant, el Portal) del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) de l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI MÚLTIPLE J.M.CHARCOT (ACDEM).

L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal FEMCET.COM, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’INTERNET.

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:

Genèriques

Els serveis que ofereix el CET a través del present lloc d’INTERNET es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels avisos legals que figuren en el Portal).

El CET es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Identificació i raó social de l’entitat oferent

L’entitat titular del present Portal d’Internet és el Centre Especial de Treball (FEM-CET) pertanyent a l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI MÚLTIPLE J.M. CHARCOT (ACDEM), amb CIF G-60001591 i seu al Carrer Tamarit, 104 Entl., 08015 Barcelona, Inscrita e el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, núm. 13285.

El Centre Especial de Treball (FEM-CET) pertanyent a l’ACDEM és una iniciativa sociolaboral iniciada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) que té com a objectiu formar i integrar laboralment a persones amb discapacitat física i/o sensorial, en els àmbits de treball en els quals són plenament competitius i facilitar al màxim la seva possible incorporació a l’empresa ordinària.

Condicions d’accés de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda al present lloc d’Internet exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés.

L’usuari disposa d’un dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat del CET o de les entitats que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent del CET o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.

L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part del CET cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel•lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel•lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial continguts en aquesta pàgina web correspondrà exclusivament a l’usuari.

Objecte del portal

El present Portal d’Internet té per objecte donar a conèixer l’activitat i els serveis prestats pel Centre Especial de Treball de l’ACDEM.

Exoneració de responsabilitat

El CET no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina.

El CET no respondrà davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin produir-se per la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació que puguin arribar a facilitar els usuaris a través d’aquesta pàgina.

El CET tampoc respon de les pàgines Web a les quals pugui enllaçar o fer referència, ni dels seus continguts.

Protecció de dades de caràcter personal

Informació

La informació rebuda pel CET a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A aquests efectes, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el CET informa als usuaris que les dades personals que puguin facilitar a través d’aquesta pàgina web son incorporades en fitxers titularitat de l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI MÚLTIPLE J.M.CHARCOT (ACDEM) amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris i dur a terme les funcions pròpies d’aquest ens.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a l’ACDEM, Ref. Protecció de dades C/ Tamarit 104 Entl., 08015 Barcelona, o bé, per correu electrònic a informacio@femcet.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

El CET declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la vigent normativa, establint tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

Cookies

El CET informa als usuaris que pot utilitzar cookies* per a l’adquisició de dades amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al present lloc web. Aquestes cookies no controlen la informació individual, sinó informació anònima per tal de que el lloc web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències (idioma i grandària de la lletra).

*Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor web té l’habilitat d’enviar al navegador i s’emmagatzema posteriorment en el seu sistema.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. A aquests efectes, pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.