Estadistix

27/04/2016
Compartir..
.

Estadistix és una empresa jove i dinàmica, especialitzada en estadística i anàlisi de dades. Els nostres coneixements ens permeten la realització de les enquestes amb un disseny vàlid i fiable i una anàlisi de resultats personalitzada i completa. Ajudem a la interpretació de resultats i realitzem propostes de millora per aconseguir un millor funcionament de l’organització. No només som experts en l’anàlisi estadística, sinó que comptem amb l’experiència pràctica per aconsellar les solucions més adequades, oferint sempre un suport personalitzat i proper.

Per a la presa de decisions en qualsevol organització, és essencial conèixer tota la informació d’una forma resumida i pràctica per a poder prendre les decisions correctes. Les enquestes de satisfacció han demostrat ser una manera ràpida i rentable de recollir tota aquesta informació per entendre els possibles problemes existents i trobar les solucions.

Estadistix