FEM-CET

Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple J.M.Charcot
NIF: G-60001591

Inscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, núm. 13285

Inscrit al Departament de Benestar Social, núm. E01398

Inscrit al Registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social) núm. T00182.