FEM-CET

Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple J.M.Charcot
NIF: G-60001591

Inscrita en el Departamento de Justícia de la Generalitat de Catalunya, núm. 13285

Inscrita en el Departamento de Bienestar Social, núm. E01398

Inscrita en el Registro de Centros Especiales de Trabajo de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social) núm. T00182.