Administració pública: compra social

La compra pública responsable planteja incorporar de forma transversal criteris ètics, mediambientals i socials en el moment d’adjudicar els contractes públics, sense perjudici del preu i la qualitat de la prestació.

La llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, habilita legalment la introducció de criteris socials en els plecs de contractacions col·laborant d’aquesta forma en la lluita contra l’exclusió social.

Més sobre la compra social al Departament d’Empresa i Ocupació.

Practicant la compra responsable, les administracions públiques aporten un valor afegit als seu processos de contractació, gestionant de forma eficient el seu pressupost.

FEM-CET és un dels centres seleccionats en la guia dels Centres Especials de Treball editada per la Direcció General d’igualtat d’oportunitats en el treball de la Generalitat de Catalunya.

FEM-CET està inscrit al RELI des del 2010. Es tracta d’un registre electrònic d’empreses licitadores gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i que recull les empreses que volen oferir els seus serveis a les administracions públiques. Això els permet simplificar els tràmits en els processos d’adjudicació de contractes públics i que permet consultar tota la informació que consideri necessària: solvència tècnica, dades jurídiques de l’empresa, dades econòmiques, de l’empresa en qüestió.

Actualment FEM-CET és proveïdor de BARCELONA ACTIVA, gestionant l’atenció telefònica del telèfon de l’Emprenedor, l’atenció telefònica, introducció de dades i arxiu del programa ACTIVA’T PER L’OCUPACIÓ i hem realitzat enquestes a CIBERNÀRIUM, PORTA 22 i PLA D’OCUPACIÓ LOCAL.

Presentació del FEM-CET per a les Administracions Públiques