Imatge serveis manipulats

Outsourcing

Una de les principals fites del FEM-CET és garantir que aquells/es treballadors/es que tenen la voluntat i comptin amb el perfil adient, puguin desenvolupar la seva funció laboral en un entorn d’empresa ordinari. Per aquest motiu i confiant en la nostra professionalització, el FEM-CET és un referent en l’externalització de serveis de recepció, administratius i telefònics en diverses empreses.

L’empresa allibera serveis no principals de la seva activitat al FEM-CET, que treballa per professionalitzar al seu personal i treballa garantint la qualitat, implicació i eficàcia dels serveis.

Demana’ns pressupost
Apunta’t a la borsa de treball

SERVEI D’OUTSOURCING – Externalització a les empreses

Una de les principals fites del FEM-CET és garantir que aquells/es treballadors/es que tenen la voluntat i comptin amb el perfil adient, puguin desenvolupar la seva funció laboral en un entorn d’empresa ordinari. Per aquest motiu i confiant en la nostra professionalització, el FEM-CET és un referent en l’externalització de serveis de recepció,
administratius i telefònics en diverses empreses.

L’empresa allibera serveis no principals de la seva activitat al FEM-CET, que treballa per professionalitzar al seu personal i treballa garantint la qualitat, implicació i eficàcia dels serveis.

Que ens diferencia?

 • Oferim solucions a mida a les necessitats de cada client.
 • Oferim un Interlocutor únic en la gestió dels projectes per poder contactar i /o consultar.
 • Oferim Feeedaback continuat amb l’empresa de possibles canvis o modificacions que puguin sorgir.
 • Garantim el seguiment continuat.
 • Garantim que el personal suplent del servei estarà format per la serva correcta execució en qualsevol moment.
 • El Valor Afegit d’externalitzar el servei amb nosaltres és que es col·labora en la inserció laboral professional i de qualitat de persones amb discapacitat.

Que oferim?

Els serveis d’outsourcing que ofereix el FEM-CET a les empreses són:

Externalització de la Recepció de l’empresa

 • Oferim al personal adequat per cobrir les funcions concretes d’una recepció

-Atenció al públic

-Derivació de trucades,

-Missatgeria externa i interna

-Control de sales

-Repartició de premsa i/o tenir cura del material publicitari de la pròpia recepció

 • Un tècnic de RRHH es desplaça prèviament a l’empresa per conèixer l’entorn de treball, les condicions (transport, adaptació, etc), el tipus de públic al que s’atén, tipologia de trucades, etc., per tal de trobar al/s candidats/es adequats per desenvolupar la feina amb garanties.
 • Fem seguiment de la seva correcta adaptació i intentem, previ inici del servei, que el client conegui a les persona que desenvoluparan el servei de recepció.
 • Confeccionem protocol d’actuació _ manual de procediment, del lloc de feina i l’entreguem al client.
 • Es disposa de personal suplent format per suplir les possibles incidències dels treballadors titulars del servei. Aquest suplents acudeixen regularment a l’empresa per mantenir una correcta formació, assegurant-nos que estan al dia de possibles modificacions o canvis que hagi fet l’empresa i/o de procediment d’actuació.

Tasques telefòniques varies (actualitzacions de BBDD, tasques comercials, informació, etc.)

 • Oferim al personal adequat per cobrir les funcions concretes en tasques telefòniques

-Actualitzacions de BBDD

-Accions comercials

-Informació

-Etc.

 • Un tècnic de RRHH es desplaça prèviament a l’empresa per conèixer l’entorn de treball, les condicions (transport, adaptació, etc), tipologia d’empresa, tipologia de trucades, etc., per tal de trobar al/s candidats/es adequats per desenvolupar la feina amb garanties.
 • Fem seguiment de la seva correcta adaptació i intentem, previ inici del servei, que el client conegui a les persona que desenvoluparan el servei.
 • Confeccionem protocol d’actuació _ manual de procediment, del lloc de feina i l’entreguem al client.
 • Es disposa de personal suplent format per suplir les possibles incidències dels treballadors titulars del servei. Aquest suplents acudeixen regularment a l’empresa per mantenir una correcta formació, assegurant-nos que estan al dia de possibles modificacions o canvis que hagi fet l’empresa i/o de procediment d’actuació.

Tasques administratives (arxiu, classificació, introducció de dades, gestió telefònica simultània, control de stock, material, etc.)

 • Oferim al personal adequat per cobrir les funcions concretes en temes administratius.

-Mecanització de dades.

-Digitalització / escaneig.

-Classificació i control d’stock.

-Etc.

 • Un tècnic de RRHH es desplaça prèviament a l’empresa per conèixer l’entorn de treball, les condicions (transport, adaptació, etc) la tipologia d’empresa, etc., per tal de trobar al/s candidats/es adequats per desenvolupar la feina amb garanties.
 • Fem seguiment de la seva correcta adaptació i intentem, previ inici del servei, que el client conegui a les persona que desenvoluparan el servei.
 • Confeccionem protocol d’actuació _ manual de procediment, del lloc de feina i l’entreguem al client
 • Es disposa de personal suplent format per suplir les possibles incidències dels treballadors titulars del servei. Aquest suplents acudeixen regularment a l’empresa per mantenir una correcta formació, assegurant-nos que estan al dia de possibles modificacions o canvis que hagi fet l’empresa i/o de procediment d’actuació.

Com treballem?

L’externalització dels nostres serveis permet comptar a les empreses amb les següents prestacions:

 • Cerquem el perfil més adient per executar la feina (segons directrius del client) i acompanyem en le procés d’inserció i adaptació a l’empresa.
 • Oferim formació contínua als treballadors desplaçats per ampliar les seves competències professionals.
 • Realitzem seguiments periòdics amb els/les treballadors/es per garantir la correcta adaptació.
 • Gestionem les suplències per poder cobrir qualsevol incidència amb personal format específicament en el lloc de feina a cobrir, perquè aquests ja hi hauran anat prèviament a formar-se.

Clients

marco fotoLogotip de la Fundació MACBA

Recomanaria el vostres serveis perquè crec que feu una tasca molt interessant a nivell social, i perquè la professionalitat que oferiu no resta a d’altres empreses amb un personal sense els problemes que té el vostre.

Clara Domínguez

Responsable de Secretariat i Direcció de la Fundació MACBA