Fundació Esclerosi Múltiple

La Fundació Esclerosi Múltiple és una entitat privada sense afany de lucre nascuda a Barcelona l’any 1989 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple. A Catalunya, hi ha 7.000 persones que pateixen aquesta malaltia.

La missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia i destinar recursos a la recerca. La Fundació compleix la seva missió des de diversos àmbits: informació, atenció al pacient, serveis de neurorehabilitació i formació i inserció laboral. En l’àmbit laboral, la Fundació ha impulsat un Centre Especial de Treball (FEM-CET). Per donar a conèixer la malaltia, per captar fons i per sensibilitzar la societat, la Fundació du a terme campanyes al llarg de l’any, com el Mulla’t.

La Neurorehabilitació

La neurorehabilitació és un tractament multidisciplinar i coordinat que s’aplica de forma personalitzada amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida treballant les funcions motores i cognitives. La neurorehabilitació, que persegueix una recuperació neurològica i funcional del pacient, té la finalitat d’alentir el desenvolupament de la discapacitat. Si el neuròleg ho veu convenient pot anar acompanyada de tractament farmacològic.

Formació e inserció laboral

La esclerosi múltiple és un malaltia que afecta principalment a adults joves (20-40 anys) que, degut a la malaltia, han d’abandonar temporalment la seva formació o el seu lloc de feina. La Fundació Esclerosi Múltiple disposa d’un departament de formació e inserció laboral creat l’any 1994, que té com a objectiu formar, dotar d’eines actives per la recerca de feina i facilitar la inserció laboral a les persones afectades d’esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques.

Web de la Fundació Esclerosi Múltiple