Les persones

Usuaris als que atenem

Des del FEM-CET s’atén a qualsevol persona amb algun tipus de discapacitat física i/o sensorial i especialment a persones afectades d’esclerosi múltiple.

Serveis que oferim des del FEM-CET

Serveis d’orientació

  • Orientació de tràmits legals (com es tramita un certificat de discapacitat, prestacions d’aquest, informació de possibles ajudes existents, etc.)
  • Orientació del perfil professional de cada persona (suport en l’elaboració del C.V., valoració del perfil i preparació d’entrevistes laborals, així com seguiment en la inserció laboral)

Serveis de formació

  • Oferim formació a aquelles persones que els manquen algunes habilitats i/o eines per executar les feines que avui en dia més demanda el mercat laboral (ofimàtica, atenció telefònica, administració, etc.).

Serveis d’inserció laboral

  • Inserim laboralment al nostre centre especial de treball.
  • Inserim laboralment a l’empresa ordinària.
  • Seguiment a aquestes insercions laborals i suport.

Plantilla del FEM-CET

Actualment al FEM-CET som una plantilla de 77 treballadors dels quals un 89,5% són persones amb algun tipus de discapacitat.

Aquest personal es troba distribuït en funció de l’àrea productiva en la que executen els seus serveis de la següent manera:

  • Àrea de manipulats: 9% de la plantilla.
  • Àrea de secretaria: 13% de la plantilla.
  • Àrea de telemarketing: 66,25% de la plantilla.
  • Altres àrees de suport a l’activitat productiva (administració, direcció, etc): 11,75% de la plantilla.

La major part de la nostra plantilla són dones (un 79%), d’edats compreses entre els 35 i 50 anys en front al 21% d’homes. Hem de tenir en compte que l’esclerosi múltiple afecta a les dones en una proporció del 60% respecte als homes, fet que fa que sigui més comprensible aquesta proporció en la nostra plantilla.

Entre les patologies que composen la nostra plantilla trobem: afectats d’esclerosi múltiple, síndrome àlgica/fatiga crònica, limitacions funcionals de columna i extremitats, patologies ósses (osteoporosis i osteoartrosis), trastorns epilèptics, etc. Una característica molt comuna entre els nostres treballadors és la fatiga, aspectes que des del FEM-CET intentem compensar oferint jornades laborals diverses per adaptar-nos al màxim a les característiques dels nostres treballadors, i que aquests puguin oferir el seu màxim rendiment en el lloc de feina, sabent que poden executar aquelles hores. El 33% de la nostra plantilla realitza una jornada complerta en front al 67% que realitzen jornades parcials.

Com treballem?

La nostra finalitat és poder oferir una formació i preparació laboral a tots els treballadors en les diverses àrees en les que treballem, incrementant les seves opcions laborals i minimitzant les seves limitacions, mitjançant les eines, recursos i seguiments individualitzats que realitzem amb cadascun d’ells. Com ara el programa d’afrontament en l’àmbit socio-laboral.

Es treballa des de 3 vessants; àmbit cognitiu (s’exploren les possibles limitacions i es dissenyen mètodes per reorientar les dificultats), àmbit tècnic i laboral (es treballa en l’adquisició d’hàbits laborals, estratègies d’organització, planificació, motivació, etc.), i àmbit emocional (on es treballen els aspectes emocionals que puguin tenir repercussions en l’àmbit laboral o social).

El nostre objectiu final és la plena adaptació del treballador en el seu entorn laboral, ja sigui el propi centre especial de treball com l’empresa ordinària.

Evolució de la plantilla del FEM-CET

En aquest darrers 11 anys la plantilla del FEM-CET s’ha anat afermant i tal i com es mostra en el gràfic es va mantenint la mitja anual de treballadors en una tònica ascendent.

Organigrama

El que diuen els nostres treballadors

Fotografia de la treballadora Marta Parareda

El fet de treballar al FEM-CET m’ha fet sentir més autònoma i independent. M’ha permès poder relacionar-me amb altres afectats d’esclerosi múltiple i veure aquesta malaltia amb altres ulls, tenir una visió més positiva de les meves capacitats.

Marta Parareda

Fotografia de la treballadora Aurora Romero

Treballar al FEM-CET m’ha donat l’oportunitat de desenvolupar una nova professió i continuar amb la meva vida personal, malgrat patir una malaltia neurodegenerativa. Diríem que m’ha donat l’oportunitat de continuar sent JO.

Aurora Romero