Missió i visió

Missió

Donar suport a les persones afectades d’esclerosi múltiple i d’altres discapacitats físiques i/o sensorials, facilitant la seva formació, professionalització i integració posterior a l’empresa ordinària, en un marc de treball productiu, professional i competitiu que garanteixi una feina remunerada, amb els ajustaments personals i socials requerits.

Visió

Convertir-nos en un referent pel malalt d’esclerosi múltiple en quan a assessorament laboral, formació, facilitats per integrar-se al món laboral i possibilitats laborals, tant en l’empresa ordinària com en un centre especial de treball. Tanmateix convertir-nos en un centre especial de treball referent per les empreses en quant a professionalitat i qualitat dels nostres serveis.

Valors

  • Respecte a la persona.
  • Compromís.
  • Realització laboral i personal de les persones amb discapacitat física.
  • Credibilitat.
  • Professionalitat e innovació.
  • Qualitat en els nostres serveis.