Missió, visió i valors

Missió

La Missió del FEM-CET es la de donar suport a les persones afectades d’esclerosi múltiple i d’altres discapacitats físiques i/o sensorials, facilitant la seva formació, professionalització i inserció laboral, en un marc de treball productiu, professional i competitiu que garanteixi una feina remunerada, amb els ajustaments personals i socials necessaris en cada cas.

Visió

Convertir-nos en un referent pel malalt d’esclerosi múltiple en els temes relacionats en l’àmbit laboral (assessorament, formació i possibilitats d’inserció)
Disposar de xarxa de col·laboracions vàries en l’àmbit d’oportunitats laborals conjuntes i també d’entitats per arribar al major nombre d’afectats d’EM.
Treballar per la millora de la qualitat socio-laboral dels afectats d’EM dins d’un entorn laboral. Disseny de programes de seguiment que permetin potenciar les capacitats i minimitzar les possibles limitacions
Convertir-nos en un centre especial de treball (CET) referent en temes d’atenció telefònica i tasques administratives de qualitat. S’impulsaran noves línies de d’activitat productiva que ens han de permetre més i millors oportunitats laborals vinculades a aquestes activitats però més adaptades a necessitats actuals del mercat.

Valors

  • Respecte a la persona i tots els seus àmbits (dignitat, autonomia, igualtat d’oportunitats i no discriminació).
  • Compromís social i transparència en la gestió i comptes, aquests són rigorosos i compleixen sempre els principis generals comptables i es donen a conèixer a través de la Web de l’entitat.
  • Treballar per assolir la realització laboral i personal de les persones amb discapacitat física i /o sensorial. Professionalitzant-los en les activitats productives pròpies del FEM-CET (promoure les competències i potencialitats de les persones per obtenir el major rendiment i autorealització).
  • Treballar per assolir una millora Contínua dels nostres processos i una qualitat i excel·lència òptima en tots els nostres serveis.