Servei integral

L’escassa necessitat de moviments o desplaçaments físics costosos, l’adaptació del lloc de treball i la possibilitat de crear entorns de treball mixts, fa dels centres d’atenció telefònica i externalització de serveis administratius un entorn laboral molt favorable perquè les persones amb discapacitat física puguin aconseguir un desenvolupament professional que els permeti competir al mercat laboral en igualtat de condicions que els no discapacitats.

Actualment el nostre centre és una realitat que funciona amb nivells de qualitat equiparables a qualsevol empresa del sector, amb una cartera de clients que ens permeten obtenir estabilitat.